Филиал Grójec
+48 602 668 557

Скачать

* Upoważnienie do odpraw celnych
Deklaracja Bezpieczeństwa  
Oświadczenie – CITES  
Oświadczenie braku zawartości azbestu  
Oświadczenie o towarach strategicznych  
Deklaracja długoterminowa dostawcy  
Klauzula informacyjna dla kontrahentów  
Protokól załadunku

 

* К пелномочьюнужноприсоединить: 
  • Сертификат присвоения ИНН.
  • Сертификат присвоения статистического идентификационного номера налогоплательщика.
  • Копия из торгового реестра или свидетельство о регистрации в регистре хозяйственной деятельности или КРС.
  • Подтверждение оплаты 17 ПЛьН заглавием: налог за выдачу разрешения для Таможенного Агентства Локо- х

Доверенность должна быть подписана лицом, как указано в учредительных документах компании. Разборчивая подпись, с номерем паспорта или личный штамп.
 
НАЛОГ В ВЫСОТЕ 17 ПЛЬН ЗА ДАНИЕ ДОВЕРЕННОСТИ К СБОРНОЙ КОМАНДЕ ПЕРЕД ТАМОЖНЕЙ НУЖНО ОПЛАТИТЬ НА СЧЁТ:
 

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
61-706 Poznań, ul.Libelta 16/20  
PKO Bank Polski S.A.  Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

AEO, agencja celna, import, eksport

Филиал Grójec
Grójeckie Centrum Logistyczne
(Truck Arena Grójec)
Słomczyn 81
05-600 Grójec
Mob. +48 602 668 557
Mob. +48 662 015 170
e-mail: biuro@loco-ch.pl
Просмотров: 76912

Agencja Celna

, Import, export, wywóz , przywóz, odprawy celne, logistyka, karnet tir, procedura uproszczona, intrastat, NCTS, świadectwa pochodzenia, samochód z zagranicy, AKCU, akcyza, clenie, oclenie, CMR, zaświadczenie o zapłaconej akcyzie, sad, ex, inf 3, eksport Rosja, gwarancje tranzytowe, dopuszczenie do obrotu, neutralizacja, VAT24