Branch Grójec
+48 602 668 557

Download

 

* Upoważnienie do odpraw celnych
Deklaracja Bezpieczeństwa  
Oświadczenie – CITES  
Oświadczenie braku zawartości azbestu  
Oświadczenie o towarach strategicznych  
Deklaracja długoterminowa dostawcy  
Klauzula informacyjna dla kontrahentów  
Protokól załadunku

 

* Do upoważnienia należy dołączyć:

  • Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.
  • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
  • Odpis aktualny z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
  • potwierdzenie opłaty 17 PLN tytułem: opłata skarbowa za udzielenie upoważnienia dla Agencji Celne Loco-Ch

Upoważnienia muszą być podpisane przez osobę widniejącą w dokumentach założycielskich firmy. Podpis czytelny, z numerem dowodu osobistego lub pieczątka imienna.

OPŁATĘ SKARBOWĄ W WYSOKOŚCI 17 PLN ZA UDZIELENIE UPOWAŻNIENIA DO REPREZENTACJI PRZED URZĘDEM CELNYM NALEŻY OPŁACIĆ NA KONTO:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
61-706 Poznań, ul.Libelta 16/20  
PKO Bank Polski S.A.  Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

AEO, agencja celna, import, eksport

Branch Grójec
Grójeckie Centrum Logistyczne
(Truck Arena Grójec)
Słomczyn 81
05-600 Grójec
Mob. +48 602 668 557
Mob. +48 662 015 170
e-mail: biuro@loco-ch.pl
Visistors: 87450

Agencja Celna

, Import, export, wywóz , przywóz, odprawy celne, logistyka, karnet tir, procedura uproszczona, intrastat, NCTS, świadectwa pochodzenia, samochód z zagranicy, AKCU, akcyza, clenie, oclenie, CMR, zaświadczenie o zapłaconej akcyzie, sad, ex, inf 3, eksport Rosja, gwarancje tranzytowe, dopuszczenie do obrotu, neutralizacja, VAT24